Promotii

Scoala pe masina LOGAN/SEAT cu cutie manuala pret 1995 lei/ 3 (trei) locuri pentru seria cu incepere din    01.07.2021

Pret scoala cat.B, manuala sau automata, incepand cu 01.08.2021: 2500 lei(toate taxele de scolarizare  incluse)